RKKP-styregruppen har besluttet, at løbende afrapportering fra støttede kliniske kvalitetsdatabaser i vid udstrækning skal ske via de Kliniske Kvalitetsdatabasers Afrapporteringsmodel (KKA – tidligere kaldet den generiske model) til regionerne mhp. at resultaterne fremgår i de regionale ledelsesinformationssystemer, hvor såvel de kliniske afdelinger som ledelsen har adgang.

De Kliniske Kvalitetsafrapporteringsmodel (tidligere Generisk model) er udviklet i samarbejde mellem RKKP-organisationen, Sundhedsstyrelsen (senere Sundhedsdatastyrelsen) og regionerne og er en metode til udveksling af kvalitetsdata i standardiseret format.

Dokumentation

Modellen skiftede navn i juni 2017 fra Generisk Model til de Kliniske Kvalitetsdatabasers Afrapporteringsmodel – navneskiftet er endnu ikke gennemført i al nedenstående dokumentation.

I den tekniske dokumentation findes en dybdegående beskrivelse af modellen og sammenhængen mellem datasæt og variable. Denne dokumentation er tiltænkt personer som skal anvende modellen i dens rå format, enten i videre formidlingen til regionerne/klinikerne eller eksempelvis forskere som modtager dataudtræk i formatet. Dokumentationen i Excel er ligeledes til personer som anvender modellen i dens rå format, de to filer indeholder henholdsvis alle variable med oplysninger om formater samt alle udfald og betydning heraf.
 
Appendiks indeholder oplysninger for både leverandør og modtager, her kan findes eksempler på hvordan mere specifikke tilfælde af sammenhænge mellem de forskellige variables udfald kan afrapporteres. Desuden findes her beskrivelser for de enkelte sygdomsområder, såfremt der er specielle detaljer omkring levering i generisk model for området.

Tips og tricks dokumentet er en mini-guide i brug af CPR data til at lave mangel- og/eller opfyldelseslister for en eller flere indikatorer. Det beskriver i korte træk de forskellige udfalds betydning, enkeltvist og i sammenhæng, samt hvilke udfald man skal gøre brug af for at få en liste over eksempelvis ikke opfyldte indikatorer.

Se historisk notat om oprindelig udvikling af den Generiske Model 

Leveringskalenderen angiver tidligere leveringsdatoer for indeværende år samt forventet leveringsmåned for eventuelle særleverancer, der kan eksempelvis være tale om leverancer op til skæringsdato for årsrapport som derfor hurtigst muligt skal ud i de regionale systemer. Links til gamle leveringskalendere: