Stormøde om kliniske kvalitetsdatabaser på det gynækologiske/obstetriske område mandag d. 16. januar 2012
   
Invitation/dagsorden 
 
Referat fra mødet
  
Præsentationer fra mødet