Statens Serum Institut og Databasernes Fællessekretariat inviterer formænd og evt. styregruppemedlemmer fra de kliniske kvalitetsdatabaser/DMCG’erne til informations- og dialogmøde d. 12. december 2013.
 
Mødet afholdes kl. 15.00-17.30 på Statens Serum Institut, Artillerivej 5, København (oplysninger om lokale udsendes i ugen op til mødet)
 
Mødet har til formål at drøfte det fremtidige samarbejde om de kliniske kvalitetsdatabaser – også i lyset af den nye bekendtgørelse, som har været i høring i aug. 2013 – og i tilpasset form forventes at træde i kraft i starten af 2014.
 
Mødet har den foreløbige dagsorden:

  • Velkomst – baggrund for mødet
  • Præsentation af redigeret udkast til bekendtgørelse – med efterfølgende mulighed for drøftelse
  • Afklaring af kliniske spørgsmål i regi af Statens Serum Institut (herunder forskervejledning) - drøftelsespunkt
  • Mulighed for systematisk brug af databaserne?
  • Identifikation af resultater fra databaserne, som kan anvendes på Sundhedskvalitet.dk (2. version) – drøftelsespunkt
  • Præsentation af afrapporteringsmodul: adgang for formænd til løbende indikatorresultater for hele landet
  • Resultat af foreløbig evaluering af RKKP’s forskningsretningslinjer

Hvis I har forslag eller ønsker til andre punkter, hører vi selvfølgelig gerne om det.
 
Vi håber, at repræsentanter fra mange databaser/DMCG’er har mulighed for at deltage, så der kan ske en bred drøftelse af det fremtidige samarbejde mellem Statens Serum Institut, den interne RKKP-organisation og databasernes/DMCG’ernes styregrupper. 
 
Tilmelding senest d. 5. december 2013 til fagligkvalitet@rm.dk
 
Mødet skal ikke forveksles med den nationale databasedag, som vil blive afholdt i foråret 2014.
 
På vegne af Statens Serum Institut og Databasernes Fællessekretariat
 
Med venlig hilsen
 
Anne-Marie Sigsgaard Hansen
Chefkonsulent
Databasernes Fællessekretariat
Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram
www.rkkp.dk
annhan@rm.dk