Dette års nationale databasedag afholdes d. 2. april 2014 kl. 10.15-16.30 i Regionernes Hus, Dampfærgevej, 2100 Kbh. Ø.
 
Vi håber, at så mange databaser som muligt vil bakke op om dagen, så der kan ske udveksling af alle de gode erfaringer, der gøres i databaserne.
 
Repræsentanter for RKKP-styregruppen vil deltage i dagen, hvor der altså vil være lejlighed til at komme med input til kommende beslutninger vedrørende databaserne.
 
Dagen vil have fokus på datakvalitet og -validitet i de kliniske kvalitetsdatabaser, og detaljeret program udsendes primo marts 2014.
 
Vi vil invitere oplægsholdere fra databaser, der har gennemført studier/projekter til validering af data i databaser til at fortælle om deres erfaringer. Anvendelsen af kvalitetsdata er afhængig af høj validitet i data og her vil vi bede kompetencecentre og databaser melde ind på mulighederne både for at opgøre og forbedre datakvaliteten.
 
På dagen vil selvfølgelig også være mulighed for at høre om aktuelle RKKP-projekter og om RKKP-styregruppens strategier og handleplaner.
 
Deltagerkreds og tilmelding:

Dagen er primært rettet til repræsentanter fra de kliniske databaser, men vi tager også imod tilmeldinger fra personer fra regionernes/hospitalernes kvalitetsorganisationer, hvor der vil være mulighed for deltagelse herfra i det omfang, pladsen tillader det.
 
Tilmelding til fagligkvalitet@rm.dk senest d. 14. marts 2014. Der er ikke gebyr for deltagelse.