Programmet for dagen kan ses her – præsentationerne fra dagen kan tilgås via de enkelte programpunkter.
 
Databasernes Fællessekretariat vil gerne takke oplægsholdere og deltagere for at bidrage til en positiv dag, hvor der fremkom mange gode ideer, som organisationen vil arbejde videre med. 

Program

Velkomst og gennemgang af dagens program v/Faglig leder Cheflæge Paul Bartels, Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP)
 
Stratificeringskonceptet – hvad gør vi?
Stratificeringskonceptet har vist sig utilstrækkelig som prioriteringsredskab og har ikke sikret grundlag for fastlæggelse af bevillinger til eksisterende databaser. RKKP har brug for input fra deltagere. Punktet vil blive indledt med kort præsentation fra kompetenceleder og fulgt af drøftelse i plenum.
 
To år med RKKP – paneldebat: har det givet resultater?:
Panel vil bestå af en regional kvalitetsperson, formand for en database, en kompetencecenterleder, faglig leder i RKKP samt repræsentant fra sygehus-/afdelingsledelsen.
Der vil være plads til bidrag fra deltagere.
 
Hvordan anvendes databaseresultater i dag i den regionale planlægning og kvalitetsarbejde – og hvordan ønsker vi de skal anvendes fremover? Oplæg v/Region Syddanmarks Kvalitetsafdeling.

Velkomst til eftermiddagens program v/klinikchef, professor, overlæge, dr. med. Henrik Sillesen, bestyrelsen for De Lægevidenskabelige Selskaber (LVS)
 
Hvad har vi opnået med databaserne: eksempler I

DANBIO, patientorienterede indikatorer v/Ekstern klinisk lektor, overlæge, ph.d., dr.med.Merete Lund Hetland, DANBIO 
 
Hvad vil vi opnå med databaserne?

Korte oplæg ved:

Spørgsmål og drøftelse i plenum vedr. de korte oplæg
 
Hvad har vi opnået med databaserne: eksempler II

Præsentation af Den Nationale Kliniske Kræftdatabase (DNKK) – muligheder og barrierer i genbrug af data v/ Overlæge, Klinisk lektor, MPM Erik Jakobsen, Dansk Lunge Cancer Register

Dansk Apopleksiregister (DAP) – sikring af klinisk relevante indikatorer v/Klinisk Oversygeplejerske MHSc(N) Susanne Zielke Schaarup, del af formandskab i DAP
 
Dansk Voksen Diabetesdatabase (DVDD) – tværsektoriel samarbejde v/ Lektor, praktiserende læge, ph.d. Jette Kolding Kristensen, del af formandskab i DVDD

DMCG – Den ideelle databasekonstruktion? v/Lærestolsprofessor, dr.med., Ph.d. Michael Borre, Formand for DMCG.dk.

Spørgsmål og drøftelse i plenum