RKKP er en tværregional netværksorganisation bygget op omkring de godkendte kliniske kvalitetsdatabaser, de tilhørende klinisk forankrede styregrupper og RKKPs Videncenter.

Databaserne indeholder oplysninger om patienters udredning, sygdom og behandlingsforløb og har til formål at belyse sundhedsvæsenets indsats og resultater for en afgrænset gruppe af patienter.

Oplysningerne kommer fra ca. 20 eksisterende datakilder eller tastes – om nødvendigt – direkte ind i databasen fra klinikken. Regionsråd, kommunalbestyrelser, privatpersoner og institutioner, der driver hospitaler m.v., har pligt til løbende at indberette oplysninger til databaserne, der er godkendt af Sundhedsdatastyrelsen. RKKP-infrastrukturen understøtter aktuelt 85 kliniske kvalitetsdatabaser.

De kliniske kvalitetsdatabasers faglige styregrupper er primært ansvarlige for at opnå landsdækkende faglig konsensus om, hvad der er god kvalitet på området, og hvordan kvaliteten skal måles og opgøres.

Styregrupperne er sammensat af repræsentanter fra de lægevidenskabelige selskaber, andre videnskabelige og faglige fora med særlig ekspertise og indsigt i databasernes område samt en repræsentant for den dataansvarlige region. I flere og flere styregrupper deltager også patienter, og det er ambitionen, at der med tiden skal deltage flere kommunale repræsentanter. Sammensætningen afspejler vigtigheden af, at datastøttet kvalitetsudvikling er forankret tæt på klinikken samt drevet af klinisk indsigt og patienternes behov.

Styregruppen fastlægger og definerer det faglige indhold i databasen og udgør motoren, der sikrer anvendelsen af resultaterne til kvalitetsforbedring.

På kræftområdet er de kliniske kvalitetsdatabaser forankret i sammenslutningen af Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk), der udover databaseaktiviteterne er ansvarlige for udviklingen af landsdækkende kliniske retningslinjer på kræftområdet samt en række supplerende opgaver defineret af kræftplanerne, senest Kræftplan IV.

Styregrupper og DMCG’er tæller godt 1.000 klinikere, der indgår aktivt i arbejdet med kliniske retningslinjer og databaser.

Se  RKKP's Vision, Mission og Værdier 

På disse sider fortælles mere om RKKP, RKKP's Videncenter samt aktiviteter og rammer for RKKP.

Læs mere om RKKP's bestyrelse, fagligt råd, databaserne, DMCG.dk og RKKP's Videncenter via links i venstremenuen.