Beskrivelse
Dansk Knæalloplastik Register (DKR) er en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase. Dansk Knæalloplastik Register har som et af sine væsentligste mål at identificere prædiktorer for resultaterne af operationer med indsættese af knæprotese og derved forbedre patientbehandlingen samt mindske antallet af komplikationer og revisioner. 

Dokumentation
Se databasens officielle dokumentation her

I dokumentationen fremgår bl.a. grundoplysninger om databasen, oplysninger om indikatorer og variable – herunder også historiske indikatorer og variable.

Vejledning til brug af systemet kan tilgås i øverste højre hjørne på https://www.rkkp-dokumentation.dk


Data
Data indsamles fra de indberettende afdelinger via indtastning i KMS (Klinisk Målesystem). Desuden vurderes kvaliteten af behandlingen fortløbende udfra fem indikatorer. Data hentes fra KMS (Klinisk Målesystem) og samkøres med Landspatientregistret (LPR).
 
Præoperativt registeringsskema
Operationsskema peroperativt 


Status
Databasen har været i landsdækkende drift siden 1. januar 1997.

Se også Dansk Knæalloplastik Register's hjemmeside: https://login.procordo.com/#login