Beskrivelse
Dansk Kvalitetsdatabase for Mammografiscreening (DKMS) er en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase, som med udgangspunkt i kliniske retningslinjer og kvalitetsindikatorer, skal overvåge og forbedre kvaliteten af mammografiscreening i Danmark.

Dokumentation
Se databasens officielle dokumentation her

I dokumentationen fremgår bl.a. grundoplysninger om databasen, oplysninger om indikatorer og variable – herunder også historiske indikatorer og variable.

Vejledning til brug af systemet kan tilgås i øverste højre hjørne på https://www.rkkp-dokumentation.dk

 
Data
Databasen opsamler data svarende til 12 indikatorer for ca. 650.000 kvinder hvert andet år. Data hentes fra lokale invitationsdatabaser, Patobanken, CPR-registeret samt Landspatientregisteret. 

Indikatorsæt

Indikatorskema

Datadefinitioner

Status
Databasen har været i drift siden 2008, og den første årsrapport blev udgivet april 2011. Årsrapporten vedr. første halvdel af anden nationale screeningsrunde blev offentliggjort i december 2011.
 
Rapport dækkende 1. runde af det nationale screeningsprogram kan tilgåes her

Rapport dækkende 2. runde af det nationale screeningsprogram kan tilgåes her

Rapport dækkende 3. runde af det nationale screeningsprogram kan tilgåes her

Rapport dækkende 4. runde af det nationale screeningsprogram kan tilgåes her

Rapport dækkende 5. runde af det nationale screeningsprogram kan tilgås her