Beskrivelse
Dansk Voksendiabetesdatabase (DVDD) er en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase, som skal monitorere og udvikle kvaliteten af behandlingen af personer med diabetes. Diabetes er en kronisk sygdom forbundet med en betydelig risiko for udvikling af sendiabetiske komplikationer fra øjne, nyrer, nervebaner, fødder samt hjerte-kredsløb. 

I behandlingen af så vel type 1 som type 2 diabetes spiller forebyggelse, tidlig opsporing og intensiv behandling af disse komplikationer derfor også en central rolle.

Dokumentation
Databasens officielle dokumentation er under opdatering. Se datadefinition og indikatorskema for nærmere information.

Data
Databasen opsamler data svarende til elleve indikatorer for patienter med diabetes. Indikatorerne har fokus både på behandling af diabetessygdommen og de sendiabetiske komplikationer.

Data indberettes til fem forskellige indberetningssystemer: Klinisk MåleSystem (KMS), DiabetesRask, Dialog, Steno EPJ og Region Midtjyllands Datafangstmodul. Dertil kommer oplysninger fra CPR-registret.

Registreringsskema 
  
Indikatorsæt

Indikatorskema
 
Dokumentalistrapport

Datadefinitioner 
 
Beskrivelse af databasekomplethedsopgørelserne