Årsrapporter fra de landsdækkende kliniske databaser offentliggøres på sundhed.dk - se links til rapporterne.
  
Læs mere om tidspunkter for offentliggørelse og kommende krav til opsætning af rapporterne via menupunkterne til venstre.
  
Løbende afrapportering
Den løbende afrapportering sker fra mange af de kliniske kvalitetsdatabaser via de regionale ledelsesinformationssystemer. Her afrapporteres dels indikatorresultater, og for klinikere med retmæssig adgang, også oplysninger om patienter, der indgår i resultaterne.
 
Nedenfor kan du se, hvordan du får adgang til de regionale systemer.
Bemærk at de forskellige systemer kun kan tilgås fra regionernes intranet og links vil kun fungere, hvis du er på regionens netværk.

Region Hovedstaden

Region Midtjylland

Region Nordjylland

Region Sjælland

Region Syddanmark

Adgang fra privathospitaler