Årsrapporterne for de kliniske kvalitetsdatabaser offentliggøres på sundhed.dk efter følgende afrapporteringsplan: 

De databaser, som leverer løbende afrapportering til de regionale ledelsesinformationssystemer i generisk format (se mere under løbende afrapportering), leverer også årsrapportresultater til regionerne. 

Det betyder, at patientbehandlingsansvarlige med relevant adgang har mulighed for at følge op på resultaterne i årsrapporterne ned på CPR-niveau.