Data fra de kliniske kvalitetsdatabaser kan under visse forudsætninger videregives til forskningsformål.
Se retningslinjer for adgang (version 6.1. af 9. okt. 2020).

Alle ansøgninger om at få videregivet data fra godkendte, støttede kliniske kvalitetsdatabaser skal ske via portalen: https://rkkp-forskningsadgang.dk.

Se teknisk vejledning til brug af systemet.

Retningslinjerne er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning vedrørende de kliniske kvalitetsdatabaser samt reglerne for behandling af personoplysninger.