Landpatientregistret (LPR) er blevet omlagt i starten af 2019 og den nye udgave LPR3 er endnu ikke indarbejdet i databaserne. Det har betydning for databasernes mulighed for at videregive data til forskning.

Læs mere om påvirkede databaser her. Data fra før LPR-skiftet vil kunne videregives inden for rammerne for forskningsadgang beskrevet her.