Denne erklæring skal udfyldes, hvis ansøger om data fra en klinisk kvalitetsdatabase ikke er identisk med projektansvarlig for projekt registreret under en myndigheds fortegnelse /tidligere paraplyanmeldelse.
Hvis ansøger og projektansvarlig er identisk sikres erklæring via https://rkkp-forskningsadgang.dk.