Et redskab til klinikere og ledelser, der arbejder med databaseret forbedring af kliniske ydelser.

 

Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP)
Olof Palmes Allé 15
8200 Aarhus N
www.rkkp.dk

Redaktion:
Paul Bartels, cheflæge
Henriette Lipczak, Overlæge
Jacob Anhøj, Overlæge
Kristian Antonsen, Vicedirektør, Overlæge
Jan Utzon, Overlæge
Søren Paaske Johnsen, Overlæge
Katrine Abildtrup Nielsen, cand.scient.san, Kompetencecenterleder

Interessenter:
Kræftens Bekæmpelse
Regionernes kliniske kvalitetsudviklingsprogram
Dansk Selskab for Patientsikkerhed


Sprog: Dansk
Version 2.2
Versionsdato: september 2016
ISBN: 978-87-997972-1-9