Beskrivelse
Formålet med DiaBase (Den landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase for screening af diabetisk retinopati og maculopati) er, at monitorere kvaliteten af screeningsindsatsen for diabetiske øjenkomplikationer og udviklingen af diabetiske øjenkomplikationer i diabetespopulationen med henblik på løbende at forbedre kvaliteten af kontrollen og derved behandlingen af diabetespatienterne.

DiaBase er en del af Dansk Diabetes Database (DDD), der også omfatter Dansk Voksen Diabetes Database og Dansk Register for Børne- og ungdomsdiabetes. Formålet med DDD er at monitorere og forbedre kvaliteten af diabeteskontrollen i Danmark.

Hvilke patienter skal indberettes?
Indberetning af patienter til DiaBase omfatter alle patienter ≥ 18 år med diabetes med fast bopæl i Danmark, som får udført øjenundersøgelse som et led i diabeteskontrollen. Øjenundersøgelser af børn og unge med diabetes er omfattet af registreringen i børne- og ungdomsdiabetesregisteret, og skal således ikke registreres i DiaBase.

Dokumentation
Se databasens officielle dokumentation her

I dokumentationen fremgår bl.a. grundoplysninger om databasen, oplysninger om indikatorer og variable – herunder også historiske indikatorer og variable.

Vejledning til brug af systemet kan tilgås i øverste højre hjørne på https://www.rkkp-dokumentation.dk

Data
Databasen opsamler data svarende til 2 procesindikatorer og 3 resultatindikatorer for patienter med diabetes. Indikatorerne har til hensigt, at vurdere kvaliteten af øjenscreeningsindsatsen og udviklingen i de diabetiske øjenkomplikationer.

Data kan indberettes på en af to følgende måder:
1. Indberetning direkte i Klinisk MåleSystem:Analyseportalen (KMS:AP) (Web-indberetning)
2. Indberetning via en XML-baseret integrationsløsning mellem den dataindberettende enheds IT-system og KMS:AP.

Indikatorsæt

Indikatorskema

Datadefinitioner