Beskrivelse
Akut Kirurgi Databasen er under omlægning og vil fremadrettet at monitorere patienter med ileus, perforeret hulorgan, for at sikre og forbedre kvaliteten af pleje, diagnostik og behandling af disse højrisiko akutte abdominal-kirurgiske patienter.

Målet understøtter den nationale indsat med lærings og kvalitetsteams i Akutkirurgi.

Dokumentation
Er under opdatering.

Data
De elleve nye indikatorer vil tværfagligt monitorere patientens forløb fra ankomst til hospitalet til påbegyndelse af postoperativ mobilisation samt 30- og 90-dages mortalitet.

Indberetningen ændres til at være LPR-baseret i stedet for via Klinisk MåleSystem.

Det anbefales, at Blødende ulcera fremadrettet monitoreres regionalt.

Indikatorsæt
 
Dokumentalistrapport
 
Status
Akut kirurgi databasen blev etableret i 2003 og der er siden indberettet ca. 27.800 patientforløb. Der indberettes årligt ca. 2200 patientforløb.