Beskrivelse
Dansk Apopleksiregister (DAP) er en tværfaglig landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase, som har til formål at forbedre, hvor det er relevant, samt fastholde kvaliteten af behandlingen af patienter med akut apopleksi, transitorisk iskæmisk anfald (TIA) og per 1. januar 2017 også patienter med subarachanoidalblødninger (SAH) i Danmark via monitorering af implementeringen af nøgleanbefalinger fra de nationale kliniske retningslinjer.

English description of the Danish Stroke Registry

Dokumentation
Se databasens officielle dokumentation her

I dokumentationen fremgår bl.a. grundoplysninger om databasen, oplysninger om indikatorer og variable – herunder også historiske indikatorer og variable.

Vejledning til brug af systemet kan tilgås i øverste højre hjørne på https://www.rkkp-dokumentation.dk

Data
Databasen opsamler data svarende til 31 procesindikatorer og 19 resultatindikatorer vedrørende kvaliteten af diagnostik, behandling, pleje og tidlig rehabilitering hos patienter indlagt med akut apopleksi,  TIA eller SAH.

DAP er baseret på indtastning af data indtastet på DAP's KMS databaseplatform samt data fra CPR-registeret, Landspatientregisteret, Receptregisteret og Landsregistret Karbase.

Status
Dansk Apopleksiregister blev etableret i 2003, og der er siden indberettet mere end 165.000 patientforløb, hvilket udgør en værdifuld datakilde til at belyse og udvikle kvaliteten af den tidlige diagnostik, behandling, pleje og rehabilitering af patienter med akut apopleksi, TIA  og SAH i Danmark.

Der indberettes årligt ca. 11.500 patientforløb med apopleksi og godt 4.000 patientforløb med TIA. Endvidere er der påbegyndt indberetning af patienter med SAH per 1. januar 2017.

Registreringsskema

Registreringsskema SAH
 
Registreringsskema - trombolyse
 
Registreringsskema - trombektomi 
 
Indikatorsæt
 
Indikatorskema
 
Dokumentalistrapport - er under opdatering
 
Datadefinitioner
 
Datadefinitioner - trombolyse

Datadefinitioner - trombektomi

Datadefinitioner - SAH
 
Bilag gældende for alle datadefinitioner:
 
Bilag 1 - SSS Score
Bilag 2 - Ergoterapeutisk vurdering - vejledning
Bilag 3 - Fysioterapeutisk vurdering - vejledning
Bilag 4 - Screening for dysfagi - GUSS 
 
Beregningsregler

Aktuelt

Pr. 1. januar 2020 er indikatorsættet med tilhørende registreringsskemaer mm. for Dansk Apopleksi register opdateret.

Kontaktpersoner

 
Hos RKKP

Annette Ingeman 
 
Formandskab 
Peter Vögele
Udviklingsergoterapeut
Rigshospitalet - Glostrup

Dorte Damgaard
Overlæge, ph.d.
Aarhus Universitetshospital
 
Øvrige medlemmer
Se alle medlemmer af styregruppen

Publikationer