Beskrivelse
Databasen er en landsdækkende database, som var i drift fra juli 2007-nov. 2019. Følgende oplysninger beskriver den historiske database.

Der indberettes data fra alle landets dermatologiske hospitalsafdelinger (Gentofte, Bispebjerg, Roskilde, Odense og Aarhus), samt de af landets dermatologiske praksis, som har patienter i biologisk behandling for psoriasis.

Formål

Dermbio er et initiativ fra Dansk Dermatologisk Selskab (DDS). Databasens formål er:- Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af psoriasis behandling med biologiske behandlinger.

- At forbedre behandlingen inden for dette område ved brug i klinisk praksis og derved sikre at behandlingsmålene i de nationale guidelines udarbejdet af Dansk Dermatologisk Selskab overholdes.

- At sikre en samlet viden inden for et nyt behandlingsområde, specielt nævnes behandlingsindikationer, bivirkninger og effekt.

- Derudover har databasen som fokus, bl.a. vha. databasens årsrapport, at afdække evt. kvalitetsforskelle i behandlingen på de respektive behandlingsenheder.

- Endelig søges det at give direkte feedback til den enkelte afdeling vha. et online rapporteringsværktøj omkring overholdelse af både de førnævnte national guidelines, samt de gældende krav til valg af behandling opstillet af Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS).

Population
Databasen indeholder alle patienter med psoriasis i biologisk behandling. Inklusionskriterier svarer til behandlingsvejledningen, som kan findes via følgende link:

http://www.regioner.dk/media/1842/beh-pso-238505-240158_2.pdf
Aktuelt er cirka 2250 patienter i databasen, hvoraf 1650 er i AKTIV biologisk behandling.

Dokumentation
Se databasens officielle dokumentation her

I dokumentationen fremgår bl.a. grundoplysninger om databasen, oplysninger om indikatorer og variable – herunder også historiske indikatorer og variable.

Vejledning til brug af systemet kan tilgås i øverste højre hjørne på https://www.rkkp-dokumentation.dkData

Indsamling af data sker vha. en web-baseret brugerflade, hvor læge eller sygeplejerske i forbindelse med patientkontakt kan indtaste relevante informationer.
Der er desuden også mulighed for at patienten ved brug af web-kiosk kan foretage selvrapportering af DLQI (se nedenfor) og scoring af ledsmerter.

Indikatorer
I databasen anvendes 2 primære indikatorer, PASI og DLQI, begge velvalideret i den dermatologiske litteratur, samt flere heraf afledte mål, som der ligeledes er generel konsensus om værdien af.

PASI (Psoriasis Activity and Severity Index) er en indikator for sygdomsaktivitet baseret på klinisk scoring af psoriasis udbredning og sværhedsgrad. PASI udregnes på baggrund af klinisk vurdering af rødme, elevation og skældannelse af psoriasislæsioner samt procentandelen af hudens areal som er dækket med psoriasiselementer.

DLQI (Dermatological Life Quality Index) er en indikator for livskvalitet, der anvendes til vurdering af behandlingseffekt i forhold psoriasis. DLQI indeks er valideret mål af livskvalitet i psoriasis, og den er rutinemæssigt anvendt i kliniske studier for at dokumentere effekten af behandling på psoriasis.

En uddybende beskrivelse kan hentes via dermbio.dk eller på www.dds.nu.

Styregruppe
Styregruppen består af en repræsentant fra hver dermatologisk hospitalsafdeling i Danmark og en repræsentant fra dermatologisk praksis, således er databasen landsdækkene (Region Nordjylland repræsenteret igennem Region Midtjylland).

  • Mads Rasmussen (Afdelingslæge, ph.d. ), Aarhus Universitetshospital (formand)
  • Lone Skov (professor, overlæge, dr.med.), Herlev og Gentofte HospitalRobert Gniadecki (professor, overlæge, dr.med.), Bispebjerg Hospital
  • Lone Hvid (Overlæge), Odense Universitets Hospital
  • Lars Iversen (professor, dr.med.), Århus Sygehus
  • Lars Erik Bryld (Overlæge, ph.d.), Roskilde Sygehus
  • Tomas N Dam (speciallæge, ph.d.) speciallægepraksis
  • Julie Tybjerg, RKKP kontaktperson

 Hjemmeside

Kontaktpersoner


Hos RKKP:
(ikke fuld support)
Rune Bjerg Hansen

Styregruppens formand:
Mads Rasmussen
Aarhus Universitetshospital
E-mail: dermbio@outlook.dk
Tlf: 2494 6251