Beskrivelse
Dansk Blærecancerdatabase er en landsdækkende kvalitetsdatabase, der har til formål at opsamle information om patienter med blærecancer og monitorere behandlingskvaliteten af denne patientgruppe.

Dokumentation
Se databasens officielle dokumentation her

I dokumentationen fremgår bl.a. grundoplysninger om databasen, oplysninger om indikatorer og variable – herunder også historiske indikatorer og variable.

Vejledning til brug af systemet kan tilgås i øverste højre hjørne på https://www.rkkp-dokumentation.dk


Data
Data indhentes primært fra eksisterende registre: Landspatientregistret (LPR), patologiregistret (PR), CPR-registret samt i begrænset omfang databasens eget indberetningssystem (i forbindelse med cancerrelateret død).

Kvaliteten af diagnosticering og behandling vurderes fortløbende ud fra 10 kvalitetsindikatorer
 
Registreringsskema
 
Indikatorsæt

Indikatorskema

Dokumentalistrapport
 
Se også Dansk Urologisk Cancergruppes Hjemmeside: http://ducg.dk

Kontaktpersoner

 
Hos RKKP

Ane Birgitte Telén Andersen

Formandskab
Jørgen Bjerggaard Jensen 
Professor, overlæge, dr. med. 

Øvrige medlemmer 
Se alle medlemmer af styregruppen