Beskrivelse
Landsdækkende 2015
Formål: CPOP - Opfølgningsprogram for cerebral parese har til formål, at overvåge og følge kvaliteten af den sundhedsfaglige opfølgning og indsats til børn og unge med cerebral parese, for at begrænse og/eller forhindre sekundære følger, som udviklingen af funktionsbegrænsende og smertefuld subluksation eller luksation af hofteleddet, svær skoliose af rygsøjlen og svære kontrakturer (fikserede fejlstillinger) i leddene.

Population
Børn og unge med cerebral parese eller cerebral parese lignende tilstande fra 0-15 år. Hvert år får 100-125 børn diagnosen cerebral parese. De tilbydes sundhedsfaglige indsatser i privat, kommunalt og regional regi.

Dokumentation
Se databasens officielle dokumentation her

I dokumentationen fremgår bl.a. grundoplysninger om databasen, oplysninger om indikatorer og variable – herunder også historiske indikatorer og variable.

Vejledning til brug af systemet kan tilgås i øverste højre hjørne på https://www.rkkp-dokumentation.dk

Data
Indberetningssystem Comporto

Indikatorer
Oversigt årsrapporten s. 8
Definitioner

Øvrig dokumentation og vejledninger
Vejledninger/papirversioner www.cpop.dk/fagprofessionelle 
Øvrig dokumentation og vejledning/ fx Dokumentalistrapport se www.cpop.dk/om-cpop/regional-klinisk-kvalitetsdatabase