Beskrivelse

DANARREST er en klinisk kvalitetsdatabase, som monitorerer og bidrager til at udvikle kvaliteten af hjertestopbehandling på danske hospitaler.

Hjertestop på hospital har en dårlig prognose med høj dødelighed og betydelig risiko for komplikationer blandt overlevende patienter. Registrering af hjertestop på hospital er afgørende for at forbedre kvaliteten af behandlingen og dermed potentielt bedre overlevelsen.

Formålet med databasen er at forbedre kvaliteten af behandlingen af hjertestop på hospital og derigennem øge overlevelsen.

Dokumentation
Se databasens officielle dokumentation her

I dokumentationen fremgår bl.a. grundoplysninger om databasen, oplysninger om indikatorer og variable – herunder også historiske indikatorer og variable.

Vejledning til brug af systemet kan tilgås i øverste højre hjørne på https://www.rkkp-dokumentation.dk


Data
Databasen opsamler data svarende til 4 procesindikatorer og 3 resultatindikatorer. Alle hjertestop, der bliver betjent af et in-hospital hjertestophold indgår i DANARREST. Registreringen starter efter endt genoplivningsforsøg.

Data indberettes til Klinisk Måle System (KMS) og samkøres med data fra CPR-registeret.
 
Indikatorsæt
Indikatorskema - gældende pr. 1.1.2017
Dokumentalistrapport

Registreringsskema

 


Andre dokumenter
Automatisk datafangst og tidstro registrering af hjertestop på hospital
 
Status
Databasen har været godkendt som en landsdækkende kvalitetsdatabase siden 2013, og er i 2016 blevet prioriteret til støtte fra Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP).

Dækningsgraden til databasen er stigende. Status august 2017 var, at alle 43 hospitaler/indberettende enheder i de 5 regioner er oprettet i Klinisk Måle System (KMS), og 36 er startet indberetning til databasen.

 

Kontaktpersoner


Hos RKKP

Anette Weis

Formandskab
Jens Rosenberg
Overlæge, ph.d.
Medicinsk afd. Glostrup

Finn Lund Henriksen
Overlæge, ph.d.
Hjertemedicinsk afd. B, OUH

Øvrige medlemmer
Se alle medlemmer af styregruppen