Beskrivelse
Dansk Anæstesi Database er en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase, der omfatter aktiviteter fortaget af anæstesiologer på landets offentlige og private hospitaler. Databasen påbegyndte indberetning i 2004 og har potentiale for ca. 400.000 indberetninger årligt. 

Data fra DAD supplerer ofte forskningsudtræk i andre specialer, da databasen indeholder informationer, der ikke findes andre steder.

Dokumentation
Se databasens officielle dokumentation her

I dokumentationen fremgår bl.a. grundoplysninger om databasen, oplysninger om indikatorer og variable – herunder også historiske indikatorer og variable.

Vejledning til brug af systemet kan tilgås i øverste højre hjørne på https://www.rkkp-dokumentation.dk

Data
Data indberettes via Klinisk MåleSystem (KMS) og webservices integreret i lokale journalsystemer. Data skal per 31. januar 2016 afrapporteres kvartalsvist til de regionale ledelsesinformationssystemer og herfra formidles til de kliniske afdelinger.
I februar 2015 implementeredes en ny version af databasen, DAD4, med ny indtastningsflade og nye indikatorer.

Indikatorer pr. juni 2017

1.  Andel af patienter med manglende oplysninger om præoperative risikofaktorer

2.  Andel af patienter med uventet vanskelig intubation

2A Andel af patienter med vanskelig intubation

3.  Andel af patienter med umulig maskeventilation

4.  Andel af patienter med manglende anslag af regional anæstesi

5.  Andel af patienter med komplikation i anæstesiforløb

6A Andel af patienter med svære smerter ved ankomst til opvågning

6B Andel af patienter med svære smerter ved udskrivning

7A Andel af patienter med svær kvalme ved ankomst til opvågning

7B Andel af patienter med svær kvalme ved udskrivning

8.  Andel elektive kejsersnit (grad4) i generel anæstesi

9.  Andel obstetriske patienter med regional anæstesi, der bliver konverteret fra regional- til generel anæstesi ved akut kejsersnit (grad 4)

10. Andel akutte kejsersnit (grad 1-3) i generel anæstesi

11. Andel obstetriske patienter med regional anæstesi, der bliver konverteret fra regional- til generel anæstesi ved akut kejsersnit (grad 1-3)

12. Andel patienter med ikke livstruende blødning, der får målt hæmoglobin før erytrocyt-transfusion

13. Andel patienter med anæstesivarighed større end 2 timer, der ankommer til postoperativt observationsafsnit med hypotermi (tp<36)

Dokumentalistrapport
DAD4 dataspecifikationer
Vejledning i dataindtastning