Beskrivelse
Periode
Landsdækkende database, med data fra 2005-

Formål 
Dansk Gynækologisk Cancer Database (DGCD) er en multidisciplinær database og inkluderer oplysninger fra gynækologer, patologer, onkologer og sygeplejersker. DGCD har til formål:

  • at indgå i kvalitetssikring og -udvikling af den patoanatomiske vurdering samt den kirurgiske, sygeplejemæssige, kemo- og radioterapeutiske behandling af gynækologisk cancer i Danmark

Population 
Databasen omfatter alle patienter i Danmark, som er diagnosticeret efter 1. januar 2005 med enten ovarie-, corpus- og cervixcancer. I 2011 begyndte registrering af sygeplejedata. I 2012 begyndte registrering af trofoblastsygdom og i 2013 registrering af vulva- og vaginalcancer.

Dokumentation
Se databasens officielle dokumentation her

I dokumentationen fremgår bl.a. grundoplysninger om databasen, oplysninger om indikatorer og variable – herunder også historiske indikatorer og variable.

Vejledning til brug af systemet kan tilgås i øverste højre hjørne på https://www.rkkp-dokumentation.dk


Data
Der indberettes til databasen vha. indberetningssystemet Klinisk MåleSystem (KMS) og der beriges/kobles med data fra følgende supplerende datakilder:

  • Landspatientregisteret
  • Dødsårsagsregisteret
  • Patologiregisteret
  • CPR-registeret

Indikatorer
Oversigter over databasens kvalitetsindikatorer og variable kan ses af de kliniske kvalitetsdatabasers fælles onlinedokumentation.

Vejledninger og øvrig dokumentation
Vejledning indtastning
Quick guide mangellister
Se hjemmeside www.dgcg.dk 

Kontaktpersoner


Hos RKKP

Mette Høyrup

Styregruppeformand
Claus Høgdall
Professor, overlæge, dr. med.
Gynækologisk Klinik
Rigshospitalet

Øvrige medlemmer
Se alle medlemmer af styregruppen