Dansk Hjerteregister (DHR) er en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase, som indsamler medicinske og administrative data om patienter henvist til invasive kardiologiske procedurer og hjertekirurgi. Oplysningerne indsamles med henblik på at følge undersøgelses- og behandlingsindsatsen for forskellige patientgrupper, at danne grundlag for vurdering af behandlingens kvalitet, at følge udviklingen i behandlingskvaliteten over tid, at sammenligne behandlingskvaliteten mellem afdelinger, og at være datakilde for medicinsk forskning.

Registeret omfatter i dag alle voksne over 15 år med iskæmisk hjertesygdom og/eller klapsygdom, der får udført koronar arteriografi (KAG), ballon-udvidelse af koronar kar (PCI), bypassoperationer (CABG) eller hjerteklapoperationer i Danmark.

Historisk blev registeret etableret som led i implementeringen af Hjerteplanen i midten af 1990’erne, hvor Danmark havde en høj kardiovaskulær dødelighed og et relativt lavt niveau for invasiv aktivitet sammenlignet med andre nordeuropæiske lande. Som led i monitorering af aktiviteten og kvaliteten af de invasive procedurer blev alle afdelinger, som udførte invasive kardiologiske og hjertekirurgiske procedurer, forpligtet til at indberette til registeret.

Data indberettes således aktuelt fra 5 kardiologiske centre, 8 kardiologiske satellit-centre, 4 kirurgiske centre og et privat hospital. DHR omfatter data tilbage fra 2000, men først fra 2003 vurderes de første data at være komplette og rimeligt valide.

I 2004 blev de første data offentliggjort på registerets hjemmeside. Hjemmesiden leverer løbende afrapportering af aktivitetsindikatorer og udvalgte kvalitetsindikatorer til de indberettende centre, ligesom den opdateres månedligt.

https://www.sdu.dk/da/sif/forskning/projekter/dansk_hjerteregister

Dokumentation
Se databasens officielle dokumentation her

I dokumentationen fremgår bl.a. grundoplysninger om databasen, oplysninger om indikatorer og variable – herunder også historiske indikatorer og variable.

Vejledning til brug af systemet kan tilgås i øverste højre hjørne på https://www.rkkp-dokumentation.dk

Kontaktpersoner


Hos RKKP

Anne Nakano

Formandskab
Jens Flensted Lassen
Overlæge
Odense Universitetshospital

Databasens kontaktperson
Lene Mia von Kappelgaard