Beskrivelse
Databasens formål er at sikre at alle patienter med svær traumatisk hjerneskade indlægges til Højt Specialiseret Neurorehabilitering så hurtigt som muligt efter skaden og at kvaliteten af den tværfaglige behandling er den bedst mulige.

Dokumentation
Se databasens officielle dokumentation her

I dokumentationen fremgår bl.a. grundoplysninger om databasen, oplysninger om indikatorer og variable – herunder også historiske indikatorer og variable.

Vejledning til brug af systemet kan tilgås i øverste højre hjørne på https://www.rkkp-dokumentation.dk

 

Kontaktperson


Hos RKKP
Annette Ingeman

Styregruppeformand
Ingrid Poulsen
RN, Ph.D., Head of research at RUBRIC
Rigshospitalet

Øvrige medlemmer
Se alle medlemmer af styregruppen