Beskrivelse
Dansk Kvalitetsdatabase for Nyfødte (DKN) er en landsdækkende database, og databasens formål er at belyse pleje- og behandlingskvaliteten for alle nyfødte, der er født på danske sygehuse, mhp. at forbedre og ensarte den kliniske kvalitet i pleje og behandlingen af syge nyfødte børn i Danmark. Databasen skal derfor dække over behandlingen af alle fødte med gestationsalder (GA) > 22+, og i neonatalperioden defineret som indtil 44 uger post menstruel alder, samt monitorere overlevelse op til 12 måneder efter fødslen.

Dokumentation
Se databasens officielle dokumentation her

I dokumentationen fremgår bl.a. grundoplysninger om databasen, oplysninger om indikatorer og variable – herunder også historiske indikatorer og variable.

Vejledning til brug af systemet kan tilgås i øverste højre hjørne på https://www.rkkp-dokumentation.dk

Data
Dansk Kvalitetsdatabase for Nyfødte indhenter data fra Landspatientregisteret (LPR) og det Centrale Personregister (CPR).

Status
Dansk Kvalitetsdatabase for Nyfødte har indhentet data siden 1. november 2016.


Indikatorsæt
Indikatoroversigt
Kodevejledning
Tjekliste
Dokumentalistrapport

Informationsbrev

PowerPoint præsentation, som afdelingerne kan anvende i forbindelse med implementering af indberetningen på de neonatale afdelinger

Kontaktpersoner


Hos RKKP

Annette Odby

Formandskab
Overlæge, PhD, Bo Mølholm Hansen
Herlev Hospital

Professor, overlæge, PhD Tine Brink Henriksen
Aarhus Universitetshospital

Øvrige medlemmer
Se alle medlemmer af styregruppen