Beskrivelse
Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) er en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase, hvis formål er, at monitorere og udvikle kvaliteten af den tværfaglige indsats, som gives til patienter med lungekræft. Dansk Lunge Cancer Register indsamler data om patienter, der behandles for cancer i lungerne (lungecancer). Hvert år konstateres 4.500 nye tilfælde af lungekræft i Danmark.

Dokumentation
Se databasens officielle dokumentation her

I dokumentationen fremgår bl.a. grundoplysninger om databasen, oplysninger om indikatorer og variable – herunder også historiske indikatorer og variable.

Vejledning til brug af systemet kan tilgås i øverste højre hjørne på https://www.rkkp-dokumentation.dk

Data
Databasen opsamler data svarende til fire indikatorer. Indikatorerne relaterer sig til dels til overlevelse, morbiditet (sygdom grundet behandlingen), resektionsrater (antal opererede ud af alle syge) samt tid til behandling.

Se introduktion til forskningsudtræk

Indikatorsæt

Indikatorskema

Datadefinitioner

Dokumentalistrapport


Se også Dansk Lunge Cancer Gruppes hjemmeside. Tryk her.