Beskrivelse
Dansk Register for Børne- og Ungdomsdiabetes (DanDiabKids) er en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase. Registerets formål er at monitorere og udvikle kvaliteten af behandlingen af diabetes i Danmark blandt børn og unge. Cirka 300 børn og unge rammes hvert år af behandlingskrævende diabetes og registret har indsamlet landsdækkende data siden 1996.

DanDiabKids er en del af Dansk Diabetes Database (DDD), der også omfatter Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD) og Den landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase for screening af diabetisk retinopati og maculopati (DiaBase).

Diabetes er en kronisk sygdom forbundet med en betydelig risiko for udvikling af sendiabetiske komplikationer fra øjne, nyrer, nervebaner, fødder samt hjerte-kredsløb. Derudover er der øget risiko for psykisk sygdom især spiseforstyrrelser, angst og depression.

I behandlingen af så vel type 1 som type 2 diabetes spiller forebyggelse, tidlig opsporing og intensiv behandling af disse komplikationer derfor også en central rolle.

Formålet med DDD er således at monitorere og forbedre kvaliteten af diabetesbehandling i Danmark.

Dokumentation
Databasens officielle dokumentation er under opdatering.

Data
Databasen opsamler data svarende til 11 indikatorer for børn og unge under 18 år med type 1 diabetes. Indikatorerne har fokus på behandling og de sendiabetiske komplikationer.

Data indberettes via Klinisk MåleSystem (KMS) i hhv. et Debut- og Besøgsskema. Skemaerne blev publiceret juli 2019.

Indberetning

Alle patienter skal oprettes med et Debutskema.

Patienter, hvor basisoplysninger og debut årsstatus er indberettet i gamle KMS skemaer dvs. de skemaer, der blev anvendt før juli 2019, skal have oprettet et debutskema, hvor det er tilstrækkeligt at afkrydse, at der tidligere er udfyldt et debutskema og angive dato for debutår.

Besøgsskemaet udfyldes én gang årligt i forbindelse med årskontrollen. Årskontrollen kan udføres som almindelig årsstatus eller udvidet årsstatus. Det er klinikerne, der vurderer om der skal udføres almindelig eller udvidet årsstatus.

Der er lavet en 'papirudgave' af debut- og besøgsskemaet, som indeholder felter svarende til de oplysninger, der skal indberettes, og nederst i dokumentet er der en kort vejledning til registreringen i KMS.

Registreringsskema og vejledning kan tilgås her.

For at blive oprettet som indberetter på afdelinger i DanDiabKids KMS, henvises til RKKP's hjemmeside.

For yderligere information omkring registret se venligst http://www.dsbd.dk/

Indikatorsæt
Indikatorskema

 

 

Aktuelt:

Registreringsskemaet for DanDiabKids revideres én gang årligt.

Forslag til evt. ændringer til debut- og besøgsskemaet indberettes til RKKP's kontaktperson senest 1. maj hvert år.

Styregruppen for DanDiabKids vurderer herefter, om ændringerne bør godkendes og implementeres i skemaet.

Kontaktpersoner


Hos RKKP
Lisbet Greve

Formand
Overlæge, klinisk lektor, ph.d.
Jannet Svensson
Børneafdelingen E, Herlev Hospital

Øvrige medlemmer
Se alle medlemmer af styregruppen