Beskrivelse
Databasens formål er, at at indsamle medicinske og administrative data samt foretage en kontinuerlig registrering af kliniske og parakliniske fund og behandlinger gennem hele sygdomsforløbet hos reumatologiske patienter i Danmark mhp. kvalitetsforbedring af behandling på landets sygehuse/hospitaler og praktiserende speciallæger, der er tilsluttet databasen.

Se mere om databasen her: https://danbio-online.dk/

Dokumentation
Se databasens officielle dokumentation her

I dokumentationen fremgår bl.a. grundoplysninger om databasen, oplysninger om indikatorer og variable – herunder også historiske indikatorer og variable.

Vejledning til brug af systemet kan tilgås i øverste højre hjørne på https://www.rkkp-dokumentation.dk