Beskrivelse

Databasens styregruppe arbejder med udvikling af kvalitetsindikatorer, som vil danne grundlag for den første nationale kvalitetsmonitorering af traumebehandlingen på danske sygehuse.

Databasen vil i første omgang omfatte de fire danske Traumecentre (level 1), men på sigt vil databasen også medtage traumeforløb på sygehuse med akutfunktion (level 2).

Dokumentation
Se databasens officielle dokumentation her

I dokumentationen fremgår bl.a. grundoplysninger om databasen, oplysninger om indikatorer og variable – herunder også historiske indikatorer og variable.

Vejledning til brug af systemet kan tilgås i øverste højre hjørne på https://www.rkkp-dokumentation.dk

Data
Data vil blive indhentet fra Landspatientregisteret (LPR) og Det Centrale Personregister (CPR).

Indikatorsæt

Indikatorer og standarder 

Beregningsregler 

Datadefinitioner

Status
Databasen blev etableret januar 2015, og pilotrapport med data fra 2016 blev offentliggjort sommeren 2017. Derudover blev der pr. 1. marts 2017 indført en række nye SKS-koder, som indberettes af traumecentrene til databasen.