Beskrivelse
Dansk Urogynækologisk Database er en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase. Formålet med databasen er at beskrive omfanget og kvaliteten af operationer indenfor urogynækologien, samt at overvåge nye operationsmetoder/kirurgiske implantater. Urogynækologien omfatter udredning og behandling af dysfunktion af bækkenbund, skede, blære, urinrør og endetarm. Lidelserne er ikke livstruende, men medfører ofte invaliderende forringelser af patienternes livskvalitet pga. social isolation, indskrænket aktivitetsniveau og forringet sexliv. Urininkontinens optræder med en hyppighed af 25-45% og nedsynkning hos 7-25% af befolkningen. Grundet et øget antal ældre, stiger hyppigheden af urogynækologiske lidelser.

Dokumentation
Se databasens officielle dokumentation her

I dokumentationen fremgår bl.a. grundoplysninger om databasen, oplysninger om indikatorer og variable – herunder også historiske indikatorer og variable.

Vejledning til brug af systemet kan tilgås i øverste højre hjørne på https://www.rkkp-dokumentation.dk


Data
Databasen opsamler data svarende til 16 indikatorer, henholdsvis en procesindikator og 15 resultatindikatorer. Indikatorerne dækker både læge og patientrapporterede kvalitetsmål før og efter operation.
Data indberettes via Topica indateringssystem, og der suppleres med LPR udtræk

Status
Dansk Urogynækologisk Database blev etableret i 2006

http://dugabase.dk/

Kontaktpersoner


Hos RKKP
Lene Sveistrup Bengtsson 

Formandsskab
Professor, overlæge dr. med.
Gunnar Lose
Herlev Hospital

Øvrige medlemmer
Se alle medlemmer af styregruppen