Formål
Databasens formål er at overvåge og forbedre kvaliteten af diagnostik og behandling til personer med brystkræft uafhængigt af geografisk tilhørsforhold.

Dokumentation
Se databasens officielle dokumentation: www.rkkp-dokumentation.dk

I dokumentationen fremgår bl.a. grundoplysninger om databasen, samt oplysninger om indikatorer og variable.

Data
Afdelingerne indberetter til DBCG Behandlingsdatabase for Brystkræft, som videregiver udvalgte data til DBCG Kvalitetsdatabase for Brystkræft. Der beriges/kobles med data fra supplerende datakilder:
• Landspatientregisteret
• Patologiregisteret
• CPR-registeret

Øvrig dokumentation
https://dbcg.dk/ Danish Breast Cancer Group's hjemmeside.

Kontaktpersoner


Hos RKKP

Mette Roed Eriksen

Styregruppeformand
Peer Christiansen
Professor, overlæge, dr.med.
Mobil: 5188 1522

Øvrige medlemmer
Se alle medlemmer af styregruppen