Beskrivelse
Dansk Fedmekirurgiregister (DFR) er en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase, som skal monitorere og udvikle kvaliteten af fedmekirurgiske indgreb i Danmark.
Kirurgisk behandling er den eneste behandling af overvægt, hvor der kan dokumenteres både et langvarigt vægttab og en formindsket risiko for følgesygdomme samt et længere liv. En operation giver et vægttab på 60-70 pct. af overvægten og helbredelse eller bedring af fedmerelaterede følgesygdomme som type 2 diabetes og hjertekarsygdomme.

Pr. 1. januar 2015 er Dansk Fedmekirurgiregister udvidet til også at omfatte plastikkirurgiske indikatorer, som skal monitorere og udvikle kvaliteten i behandlingen af patienter, der får foretaget plastikkirurgiske operationer efterfølgende massivt vægttab.   

Dokumentation
Se databasens officielle dokumentation her

I dokumentationen fremgår bl.a. grundoplysninger om databasen, oplysninger om indikatorer og variable – herunder også historiske indikatorer og variable.

Vejledning til brug af systemet kan tilgås i øverste højre hjørne på https://www.rkkp-dokumentation.dk

Data
Databasen opsamler data svarende til 8 indikatorer for de patienter, der undergår kirurgi for sygelig overvægt. Data hentes fra DFR databasen og samkøres med CPR-registeret samt Landspatientregisteret. 
 
Fedmekirurgiregistreringsskema  

Plastikkirurgiregistreringsskema 

Moorehead skema
 
Beregning af moorehead score

Moorehead (plastikkirurgien)
 
Indikatorsæt

Fedmekirurgi indikatorskema

Plastikkirurgi indikatorskema
 
Datadefinitioner
  
Beregningsregler 
 
Andre dokumenter
 
Retningslinier for visitation og henvisning til fedmekirurgi
 
Fælles protokol for kirurgisk behandling af svær fedme
 
Status
Databasen har været i landsdækkende drift siden 1. september 2010, og den første årsrapport blev udgivet i september 2011.