Beskrivelse
Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler (DKF) er en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase, som skal monitorere og udvikle kvaliteten af den tværfaglige indsats, som gives til kvinder, der modtager fødselshjælp på sygehuset - og på sigt i hjemmet. Der er årligt ca. 60.000 fødsler i Danmark.

Dokumentation
Se databasens officielle dokumentation her.

I dokumentationen fremgår bl.a. grundoplysninger om databasen, oplysninger om indikatorer og variable – herunder også historiske indikatorer og variable.

Vejledning til brug af systemet kan tilgås i øverste højre hjørne på https://www.rkkp-dokumentation.dk

Data
Databasen opsamler data svarende til otte indikatorer. Indikatorerne relaterer sig til dels til fødselsforløbet dels til moderen og barnet.

Data indberettes via fødestedernes patientadministrative systemer til Landspatientregistret i form af SKS-koder og samkøres med data fra Fødselsregisteret og CPR-registret.

Tjekliste
 
Indikatorsæt
Dokumentalistrapport

Datadefinitioner

Status
Databasen har været landsdækkende i drift siden september 2010, og den første årsrapport blev udgivet i januar 2012.