Beskrivelse
Databasen opsamler data svarende til syv indikatorer for patienter diagnosticeret for første gang med hjertesvigt. Databasen skal overvåge og forbedre kvaliteten af behandling og pleje til alle patienter i Danmark med hjertesvigt.

Dokumentation
Se databasens officielle dokumentation her

I dokumentationen fremgår bl.a. grundoplysninger om databasen, oplysninger om indikatorer og variable – herunder også historiske indikatorer og variable.

Vejledning til brug af systemet kan tilgås i øverste højre hjørne på https://www.rkkp-dokumentation.dk


Data

Data indberettes i øjeblikket til Klinisk Måle System (KMS) og samkøres med data fra CPR-registeret og landspatientregisteret.

Registreringskema

Indikatorsæt
 
Indikatorskema
 
Dokumentalistrapport
 
Datadefinitioner gældende fra 1. juli 2019
 
Beregningsregler
 
Status
Databasen har været i landsdækkende drift siden 2003, og den første nationale årsrapport blev udgivet i 2004, dækkende perioden 24. februar 2003 til 20. juli 2004.