Beskrivelse
Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (DrKOL) er en landsdækkende kvalitetsdatabase, som skal monitorere og udvikle kvaliteten af behandlingen af personer over 30 år med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL). KOL er en folkesygdom og den eneste af de store kroniske sygdomme, hvor man i løbet af de sidste 20 år ikke har observeret fald i dødelighed. En omfattende forskning indenfor KOL vist, at en lang række behandlingsmodaliteter ud over rygeophør har effekt på forløbet, og der er således i dag dokumentation for, at behandlingen påvirker både selve sygdommens forløb, patientens funktionsniveau og livskvalitet og formentlig også dødeligheden. 
 

Dokumentation
Se databasens officielle dokumentation her

I dokumentationen fremgår bl.a. grundoplysninger om databasen, oplysninger om indikatorer og variable – herunder også historiske indikatorer og variable.

Vejledning til brug af systemet kan tilgås i øverste højre hjørne på https://www.rkkp-dokumentation.dk

Data
Databasen opgør resultater for 13 indikatorer for patienter med KOL. Indikatorerne har fokus på undersøgelse og behandling af både ambulante og indlagte patienter i hospitalssektoren og der arbejdes på at inkludere patienter fra almen praksis.

Data indsamles via Landspatientregisteret. Dertil kommer oplysninger fra CPR-registret og regionernes receptdata.

Tjekliste for KOL-ansvarlige ambulatorier

Tjekliste for afdelinger der tilbyder KOL-rehabilitering
  
Indikatorsæt
 
Indikatorskema

Dokumentalistrapport

Datadefinitioner 
 

DrKOL har i samarbejde med Region Hovedstaden, KL og seks kommuner gennemført et pilotprojekt om indhentning og anvendelse af om kommunal KOL-rehabilitering. Projektets formål var at tilvejebringe erfaringer med anvendelse af KOL-data på tværs af sygehuse og kommuner med udgangspunkt i patienter med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom med behov for rehabilitering. Der er i år lavet en opdateret rapport med opgørelse af data fra 4 af de 6 kommuner, som kan ses i denne rapport 

I denne afsluttende projektrapport er erfaringerne med gennemførelse af projektet samlet.