Beskrivelse
Dansk Korsbånds Register (DKRR) er en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase, hvis hovedformål er at forbedre patientbehandling i forbindelse med rekonstruktion af forreste korsbånd. 

Dokumentation
Se databasens officielle dokumentation her

I dokumentationen fremgår bl.a. grundoplysninger om databasen, oplysninger om indikatorer og variable – herunder også historiske indikatorer og variable.

Vejledning til brug af systemet kan tilgås i øverste højre hjørne på https://www.rkkp-dokumentation.dk

Data
Data indsamles fra de indberettende afdelinger via indtastning i KMS (Klinisk Målesystem). Der registreres præoperative, anamnestiske og diagnostiske data samt peroperative data. Behandlingsresultater vurderes ved en 1 års kontrol. Den subjektive knæfunktion vurderes ved scoresystemerne KOOS og Tegner, som patienterne indtaster over internettet før operation og efter 1, 5 og 10 år.  

Kvaliteten af behandlingen vurderes fortløbende udfra fire indikatorer. Data hentes fra KMS (Klinisk Målesystem) og samkøres med Landspatientregistret (LPR). 
 
Registreringsskema pr. 6.1.2020

1 års kontrol skema
 
 
Status
Databasen har været i landsdækkende drift siden 1. juli 2005, og den første årsrapport blev udgivet i 2006.