Beskrivelse
Databasens formål er at monitorere og forbedre kvaliteten af behandling og pleje til alle patienter med rygmarvsskade i Danmark vha. optimering af de områder, der beskrives af de valgte indikatorer.

Flere oplysninger følger

Dokumentation
Se databasens officielle dokumentation her

I dokumentationen fremgår bl.a. grundoplysninger om databasen, oplysninger om indikatorer og variable – herunder også historiske indikatorer og variable.

Vejledning til brug af systemet kan tilgås i øverste højre hjørne på https://www.rkkp-dokumentation.dk