Beskrivelse
Landsregisteret Karbase (Karbase) er en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase, som har til formål at monitorere den sundhedsfaglige kvalitet af karkirurgisk operation for alle patienter i Danmark. Dette med fokus på at opretholde en høj kvalitet eller hvis relevant at forbedre kvaliteten af karkirurgisk operation ved at sikre hurtigt behandling samt forebyggelse af kendte komplikationer til karkirurgi.

Dokumentation
Se databasens officielle dokumentation her

I dokumentationen fremgår bl.a. grundoplysninger om databasen, oplysninger om indikatorer og variable – herunder også historiske indikatorer og variable.

Vejledning til brug af systemet kan tilgås i øverste højre hjørne på https://www.rkkp-dokumentation.dk

Data
Databasen opsamler data og følger nøje 2 procesindikatorer og  8 resultatindikatorer vedrørende kvaliteten af karkirurgiske operationer. Især operationer for åreforkalkning og udposninger på pulsårerne uden for hjertet, men også andre operationer i patienternes blodbaner (vener og arterier).

Data i Karbase er baseret på indtastning på en KMS databaseplatform samt data fra CPR-registeret og Landspatientregisteret (LPR) og Lægemiddelstatistikregisteret (LSR).

Indikatorsæt

Indikatorskema

Beregningsregler

Status
Karbase har indsamlet data siden 1993 og der er siden blevet indberettet mere end 190.000 patientforløb, hvilket udgør en værdifuld datakilde til at belyse og udvikle karkirurgiske operationer for alle patienter i Danmark. Der indberettes årligt ca. 7.000 patientforløb.

Læs mere om Landsregisteret KarBase på www.karbase.dk