Formål
Organdonationsdatabasen (ODD) er en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase. Databasens formål er at overvåge og forbedre kvaliteten af den sundhedsfaglige indsats, der ydes for at opnå en optimal udnyttelse af det foreliggende organpotentiale under hensyn til afdødes og/eller de pårørendes indstilling til organdonation.

Beskrivelse
ODD vedrører de patienter, der har modtaget intensivterapi eller intensivobservation og er døde på en intensivafdeling. Databasen er forankret hos Dansk Center for Organdonation (DCO), hvis formål og opgaver er fastlagt i et arbejdsgrundlag, som er godkendt i 2009 af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

Dokumentation
Se databasens officielle dokumentation her

I dokumentationen fremgår bl.a. grundoplysninger om databasen, oplysninger om indikatorer og variable – herunder også historiske indikatorer og variable.

Vejledning til brug af systemet kan tilgås i øverste højre hjørne på https://www.rkkp-dokumentation.dk

Data
Data stammer primært fra et registreringsark, der udfyldes for alle patienter, der dør på en intensivafdeling. Disse indberettes herefter til Landspatientregistret. Databasen opsamler data svarende til 5 indikatorer. Data hentes fra desuden fra Det Centrale Personregister samt Scandiatransplant.

Læs mere på hjemmesiden for Dansk Center for Organdonation

Kontaktperson


Hos RKKP
Anette Weis