Beskrivelse

Dansk Penis Cancer Database (DaPeCa) er lukket ned pr. 30. april 2020.

Dokumentation
Se databasens officielle dokumentation her

I dokumentationen fremgår bl.a. grundoplysninger om databasen, oplysninger om indikatorer og variable – herunder også historiske indikatorer og variable.

Vejledning til brug af systemet kan tilgås i øverste højre hjørne på https://www.rkkp-dokumentation.dk

Data
Data indhentes primært fra eksisterende registre: Landspatientregistret (LPR) og Patologiregistret (PR). Enkelte variable må indsamles fra de indberettende urologiske og onkologiske afdelinger via indtastning i Den Uro-onkologiske Fællesdatabase (http://www.uofdatabase.dk/).

Kvaliteten af diagnosticering og behandling vurderes fortløbende udfra seks kvalitetsindikatorer. 

 
Registreringsskema DaPeCadata 
 
Indikatorsæt
 
Indikatorskema
 
Datadefinitioner og beregningsregler er under udarbejdelse
 
Status
DaPeCadata har været i landsdækkende drift siden 1. juni 2011, og den første årsrapport blev udgivet i december 2012.

Grundet lille patientpopulation udgiver databasen årsrapport hvert andet år (lige år).

Se også Dansk Urologisk Cancer Gruppe's hjemmeside: http://ducg.dk/  

Kontaktpersoner

 
Hos RKKP
Mette Høyrup

Formandskab
Mikael Aagaard 
Afdelingslæge
Urologisk klinik 
Rigshospitalet

Øvrige medlemmer
Se alle medlemmer af styregruppen