Beskrivelse
Databasens styregruppe arbejder med udvikling af kvalitetsindikatorer, som vil danne grundlag for den første nationale kvalitetsmonitorering af den præhospitale behandling i Danmark.

Databasen vil dække over processer, der finder sted fra modtagelse af et 112-opkald eller anden rekvisition af præhospitale opgaver og til opgavens afslutning ved patientens overgang til sygehus eller afslutning gennem anden sundhedsfaglig behandling.

Dokumentation
Se databasens officielle dokumentation her

I dokumentationen fremgår bl.a. grundoplysninger om databasen, oplysninger om indikatorer og variable – herunder også historiske indikatorer og variable.

Vejledning til brug af systemet kan tilgås i øverste højre hjørne på https://www.rkkp-dokumentation.dk

Data
Databasen vil primært indhente data fra de præhospitale kontrolsystemer, samt fra den nationale elektroniske præhospitale patientjournal (PPJ).

Dokumenter

Dokumentalistrapport

Rapport om forslag til nationale kvalitetsmål for den præhospitale indsats i Danmark.

 

 

Kontaktpersoner


Hos RKKP 
Birgitte Rühmann
 
Formandsskab
Præhospital og akut medicin 
Erika Frischknecht, professor
Aalborg Universitet

Leder af akutbil Odense
Søren Mikkelsen, overlæge, professor
Syddansk Universitet


Øvrige medlemmer
Se alle medlemmer af styregruppen