Beskrivelse
Dansk Prostata Cancer database (DaProCadata) er en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase, hvis hovedformål er at forbedre kvaliteten af diagnosticering og behandling, herunder recidiv/progression af patienter med prostatacancer.

Dokumentation
Se databasens officielle dokumentation her

I dokumentationen fremgår bl.a. grundoplysninger om databasen, oplysninger om indikatorer og variable – herunder også historiske indikatorer og variable.

Vejledning til brug af systemet kan tilgås i øverste højre hjørne på https://www.rkkp-dokumentation.dk

Data 
Data indhentes primært fra eksisterende registre: Landspatientregistret (LPR), Patologiregistret og Laboratorieregistret. Enkelte variable indsamles fra de indberettende urologiske afdelinger via indtastning i UOF (den uroonkologiske fællesdatabase). Databasen bidrager til sundhedsfaglig kvalitetsudvikling i udredning og behandling af prostatacancer. Herunder en registrering med fokus på hurtig og korrekt udredning med færrest mulige komplikationer og bedre overlevelse.

Kvaliteten af diagnosticering, behandling og recidiv/progression vurderes fortløbende ud fra otte indikatorer.

Registreringsskema DaProCadata (urologi)

Urologi registeringsvejledning
 
Kodning ved prostatacancer
 

Indikatorsæt
 
Indikatorskema


Status 

DaProCadata har været i landsdækkende drift siden 1. februar 2010, og den første årsrapport blev udgivet i 2011.

Se også Dansk Urologisk Cancer Gruppe's hjemmeside: http://ducg.dk/