Beskrivelse
Multipel sclerose (MS), tidligere ”dissemineret sclerose”, er en progressiv kronisk inflammatorisk sygdom i nervesystemet, der typisk starter som attakvis sclerose, hvor patienten rammes af ”attakker”, og senere overgår til sekundær progressiv fase, hvor der sker en gradvis forværring.

Sclerosebehandlingsregistret er en landsdækkende database, hvis formål er at følge effekten og forbedre kvaliteten af den sygdomsmodificerende behandling af patienter med MS samt at registrere de af myndighederne krævede oplysninger på special-præparater. MS rammer ca. 420 danskere årligt (incidens 7,87/100.000/år) og ca. 12.500 lever med sygdommen (prævalens). Af disse er ca. 4700 i sygdomsmodificerende behandling og registreres derfor i databasen, som har eksisteret siden 1/1-1996. Databasen er baseret på registreringer i indtastningsplatformen COMPOS.

Behandlingen starter helt overvejende hos patienter med attakvis sclerose og kan mindske antal attakker samt udskyde tidspunktet for den progressive fase, hvor patienten typisk for alvor ophober invaliditet. På landsbasis koster den sygdomsmodificerende behandling ca. 400.000kr årligt.

Dokumentation
Se databasens officielle dokumentation her

I dokumentationen fremgår bl.a. grundoplysninger om databasen, oplysninger om indikatorer og variable – herunder også historiske indikatorer og variable.

Vejledning til brug af systemet kan tilgås i øverste højre hjørne på https://www.rkkp-dokumentation.dkIndikatorsæt
Indikatorskema

Beregningsregler

Oprettelse af brugere til Sclerosebehandlingsregistret
Såfremt du skal have oprettet hhv. brugernavn og adgangskode, sker dette centralt fra RKKP.
Tilmeldingsblanketten findes her https://www.rkkp.dk/systemadgange-og-support/

Du skal vælge blanket for oprettelse i databaser opsat i andre systemer end KMS

Udfyldt skema returnes til:
Brugeroprettelser@rkkp.dk
Alle brugere som skal indtaste data, skal udfylde et skema/tilmeldingsblanket og sende det til ovenstående mailadresse.

Vejledning Visuelt Analyse Platform se Compos VAP version 1.0

Brugervejledning (herunder nyoprettelse) se vejledning Compos version 2.3