Beskrivelse
Dansk Nationale Skizofrenidatabase er en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase, som skal monitorere og udvikle kvaliteten af behandlingen og pleje til patienter som er indlagt eller tilknyttet hospitalspsykiatrien i Danmark. Databasen er udkommet med 9 årsrapporter og der indgår ca.11.000 patientforløb i databasen årligt.
 
Data
Databasen opsamler data svarende til 8 indikatorer for de patienter for hhv. indlagte og ambulante patienter med skizofreni. Indikatorerne fokuserer på udredning og opfølgning, samt på behandling og bivirkninger til den medicinske behandling. Data indberettes via de patientadministrative systemer til Landspatientregisteret og samkøres med data fra CPR-registeret.

Der skal indberettes data på både indlagte og ambulante patienter med skizofreni, hvor F20 er A- eller B-diagnose.

For nærmere uddybning for indberetning af data, henvises der til databasens datadefinitioner og beregningsregler.

Tjekliste ambulante patienter

 
Tjekliste indlagte patienter

Indikatorsæt
 
Indikatorskema

Beregningsregler
 
Dokumentalistrapport
  
Datadefinitioner
 
Vejledning til scoring af GAF (Global Assessment of Function)

Anbefalinger vedr. kognitiv udredning

Projekt
Læs om Patientrapporterede oplysninger i de voksenpsykiatriske databaser

Info om PRO-psykiatri inkl. spørgsmål