Beskrivelse
Dansk Skulderalloplastik Register (DSR) er en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase, som er etableret med henblik på at udvikle kvaliteten af operationer med skulderledsalloplastik (SA) i Danmark.
 

Dokumentation
Se databasens officielle dokumentation her

I dokumentationen fremgår bl.a. grundoplysninger om databasen, oplysninger om indikatorer og variable – herunder også historiske indikatorer og variable.

Vejledning til brug af systemet kan tilgås i øverste højre hjørne på https://www.rkkp-dokumentation.dk

Data
Data indsamles fra de indberettende afdelinger via indtastning i KMS (Klinisk Målesystem). Kvaliteten af behandlingen vurderes fortløbende udfra fem indikatorer samt en række variable omkring selve operationen (køn, alder, indikation, protesefabrikat o.s.v). Data hentes fra KMS (Klinisk Målesystem) og samkøres med Landspatientregistret (LPR). 
 
Registreringsskema pr. 6.1.2020
 
Status
Databasen har været i landsdækkende drift siden 1. januar 2004, det første år må dog betragtes som pilotperiode. Den første årsrapport blev udgivet i 2006.