Beskrivelse
Den klinisk kvalitetsdatabase for Tidlige graviditet og aborts (TiGrAb-KD) formål er at monitorere behandlingspraksis inden for spontan abort, provokeret abort og ekstrauterin graviditet, samt følge andelen af patienter, som udvikler komplikationer til de forskellige behandlingstyper, med henblik på løbende at justere guidelines så de behandlingsprincipper, der indebærer færrest mulige komplikationer implementeres nationalt.

Tigrab-KD er tilknyttet det faglige selskab, Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi.

Databasen blev etableret 1. januar 2006.

Dokumentation
Se databasens officielle dokumentation her

I dokumentationen fremgår bl.a. grundoplysninger om databasen, oplysninger om indikatorer og variable – herunder også historiske indikatorer og variable.

Vejledning til brug af systemet kan tilgås i øverste højre hjørne på https://www.rkkp-dokumentation.dk


Data
Data til TiGrAb er baseret på udtræk fra Landspatientregisteret og suppleres med data fra Statens Serum Instituts Elektroniske Indberetningssystem (SEI)

Indikatorer
Indikator 1: Andel af kvinder med 1. trimester spontan abort som evakueres.
Indikator 2: Andel af ikke evakuerede, som har medicinsk behandlingskode.
Indikator 3: Andel af medicinsk behandlede, som efterfølgende evakueres.
Indikator 4: Andel af kvinder med 2. trimester spontan abort som evakueres.
Indikator 5: Andel med missed eller provokeret abort 2. trimester, som får evakuatio uteri.
Indikator 6: Andel kvinder med x-uterin graviditet, som opereres.
Indikator 7: Andel af opererede, som bliver dette laparoskopisk.
Indikator 8: Andel at kvinder med 1. trimester abort, som gennemføres før 8 uger.
Indikator 9: Andel af medicinsk behandlede, som undergår evakuatio uteri.
Indikator 10: Andel af kirurgisk behandlede, som må re-evakueres.

Hjemmeside 

Registreringsvejledning