Læs mere om Danske Multidisciplinære Cancergrupper på www.dmcg.dk

Regionssundhedsdirektørkredsen besluttede i juni 2012 fortsat at understøtte DMCG.dk, herunder at videreudvikle samarbejdet. Der er i forlængelse heraf indgået aftale mellem DMCG.dk og regionerne, der beskriver opgaverne i regi af DMCG.dk og gensidige forpligt

Se samarbejdsaftalen her.

Samarbejdsaftalen medfører, at der i RKKP er tilknyttet en DMCG-ressourceperson – se kontaktoplysninger her.