Siden er fortsat under opbygning – opdateres løbende.

Hvad er LPR3?

 • LPR3 er ”Det nye Landspatientregister”, som erstatter det nuværende LPR2.
 • Alle kontakter mellem patient og sygehusvæsen skal indberettes som selvstændige kontakter (fremover også hver enkelt ambulant kontakt - også hvor der ikke sker fysisk fremmøde af patient).
 • Der skelnes ikke længere mellem en ambulant kontakt og en indlæggelseskontakt i indberetningen.
 • LPR3 giver mulighed for forløbsbaseret registrering vha. ”Forløbselementet, som samler alle typer af kontakter, diagnoser, forløbsmarkører og kliniske ydelser som pt. har modtaget i en periode i et sygdomsforløb, knyttet til en forløbsansvarlig organisatorisk (SOR) enhed”. Ved opstart implementeres dette kun struktureret på udvalgte områder, eksempelvis fødsler, cancer, psykiatri.
 • Enhver kontakt mellem patient og sygehusvæsen skal knyttes til ét og kun ét sygdomsforløb (Forløbselement).
 • Ved flere samtidige/parallelle sygdomsforløb (flere aktive Forløbselementer) er det en klinisk vurdering, hvilket sygdomsforløb en kontakt, forløbsmarkør eller procedure skal knyttes til.
 • Forløbselementet = det ægte patientforløb, hvor ”alle ydelser, der vedrører samme kliniske forløb kan kobles sammen af et forløbselement med en sigende forløbslabel”.  
 • Brug af tillægskoder forbliver en (valgfri) mulighed, men der lægges op til at disse oplysninger indberettes som resultatindberetning.

 Kilde: Vejledning til indberetning til Landspatientregistret (LPR3), SDS, 2018.

Overgang til LPR3

 • 1. januar 2019: Der åbnes for indberetning i nyt format
  (private leverandører (Minipas))
 • 1.-3. februar 2019: Region Midtjylland, Region Sjælland og Region Hovedstaden overgår til nyt indberetningsformat
 • 2.-3. marts 2019: Region Syddanmark og Region Nordjylland overgår til nyt indberetningsformat